Lucky Luke vol 1-80. Do you love him?

lucky luke vol 1-80

Lucky LukeThe man who shoots faster than his shadow.

via GIPHY

Surely everyone has heard of a guy who shoots faster than his shadow, right? At least you’ve heard of Lucky Luke. Whenever I hear his name, I feel lucky. I was very lucky when I was little because my mother was an avid Lucky Luke lover. Therefore, my family has collected the entire Vietnamese Lucky Luke set, which at that time must have been considered a small fortune of mine.

dalton brother

After buying it for my brother, I inherited this Lucky Luke set. I liked it right from when I couldn’t read the words because the colors of the pictures were so beautiful.

At that time, I wouldn’t say I liked the dog Rantanplan because he was so stupid. The older I am, the more fun it is. It would be sad if he weren’t for the story because Lucky Luke is almost the perfect role model.

 

He is handsome, good at shooting, kind-hearted, and keen on helping the poor. He has almost no bad qualities except that he smokes. But later on, the author Morris quit smoking, so he just had a blade of grass in his mouth in the end.

daltons

The Dalton brothers were even more amusing. The oldest brother, Joe Dalton, is the shortest, but he is the evilest, the most intelligent.

The youngest brother, Averell, is the tallest but the stupidest, the gentlest, voracious, and laziest. The two brothers are the best in everything.

 

Lucky Luke is the favorite work of two genius comic creators, Morris and Goscinny. The subtle jokes between the two are fully expressed through the hero Lucky Luke and the four quartets Dalton brothers.

top truyện tranh hay

Even the Rantanplan is the kind of funny dog ​​on the dark side of the police industry. If you haven’t read this series, you’ve missed out on a little fun in this life.

 

Chắc mọi người cũng từng nghe tới một anh chàng bắn nhanh hơn cái bóng của mình phải không? ít nhất bạn cũng từng nghe tới Lucky Luke chứ nhỉ? Nghe tên anh là thấy hên rồi.

Hồi nhỏ thì mình rất là may mắn bởi vì má mình là một người rất mê Lucky Luke. Bởi vậy nên nhà mình đã sưu tập được trọn bộ Lucky Luke tiếng Việt mà hồi đó chắc cũng được coi là một gia tài nho nhỏ của mình. 

truyện lucky luke

Thật ra là má mua cho anh mình xong mình đã được thừa hưởng bộ Lucky Luke này. Mình thích ngay từ lúc mà mình chưa biết đọc chữ vì màu sắc tranh vẽ quá đẹp.

Hồi đó thì mình ghét con chó Rantanplan lắm bởi vì nó ngu quá. Càng lớn nhìn lại nó thì lại thấy vui. Nếu mà không có nó trong truyện thì chắc là buồn lắm. Bởi vì Lucky Luke thì hầu như là hình mẫu quá hoàn hảo rồi. 

 

Anh đẹp trai, bắn súng giỏi, tốt bụng chuyên đi cứu giúp người nghèo. Hầu như anh không có tính xấu nào ngoại trừ anh có hút thuốc. Nhưng sau này thì bác tác giả Morris bỏ hút thuốc nên cuối cùng anh chỉ cọng cỏ ở ngay miệng thôi. 

truyen tranh hay nhất

Anh em nhà Dalton còn mắc cười hơn. Ông anh cả Joe Dalton lùn nhất nhưng lại là người ác nhất, thông minh nhất.Thằng em út Averell thì cao nhất nhưng mà ngu nhất, hiền nhất, tham ăn nhất, lười nhất. Hai anh em cái gì cũng nhất hết. 

truyen thiếu nhi

Lucky Luke là tác phẩm ưng ý của 2 nhà sáng tạo truyện tranh thiên tài là Morris và Goscinny. Kiểu bông đùa tinh tế của hai người đều được thể hiện trọn vẹn qua nhân vật anh hùng Lucky Luke và anh em tứ quái Dalton. 

truyen tranh hay nhat

Ngay cả con chó Rantanplan cũng là kiểu chó vui nhộn trong mặt trái của ngành cảnh sát. Nếu bạn chưa từng đọc Lucky Luke, một trong những bộ truyện tranh hay nhất này, bạn chắc chắn đã bỏ lỡ một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này đấy.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.