Con mèo trời – The cat who went to heaven. Do you love reading it?

truyện song ngữ Con mèo trời-the cat who went to heaven

Con mèo trời – The cat who went to heaven (Vietnamese-English bilingual book)

A masterpiece from Elizabeth Coatsworth (Newbery Award winner, 1931)

Con mèo trời---The-Cat-Who-Went-To-Heaven‎‎

Bạn muốn đọc truyện tiếng Anh song ngữ? Bạn yêu thích truyện thiếu nhi kinh điển? Bạn thích một cuốn sách tiếng Việt, và là sách song ngữ với văn phong chuẩn? Bạn thích tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam? Bạn đang tìm cuốn sách ngắn cho tuổi teen? Bạn thích truyện ngụ ngôn?

Bạn yêu thích tác giả Elizabeth Coatsworth và cuốn sách “Con mèo trời” của bà?

Đây đúng là cuốn truyện song ngữ dành cho bạn và gia đình. Truyện kể về chàng họa sĩ nghèo trong lúc túng quẫn nhất vẫn mang tình yêu thương với chú mèo mà bà giúp việc của chàng mang về. Bức tranh về Phật và tấm lòng từ bi của Người dành cho chúng sinh thông qua hình ảnh chú mèo bé nhỏ đã luôn làm bao thế hệ độc giả cảm động.

  • Cuốn truyện song ngữ này đã nhận được giải thưởng Newbery Award năm 1931. Một sự ghi nhận cho một tác phẩm thấm nhuần triết lý phương Đông trong cốt cách phương Tây.

truyện tiếng anh song ngữ

Do you want to read bilingual books? Do you love classic children’s stories? Do you like Vietnamese books, and also are bilingual books with standard style? Are you interested in learning about Vietnamese culture and language? Looking for short books for teens? Do you like fables?

truyện ngắn tiếng anh song ngữ

Do you love the author Elizabeth Coatsworth and her book “The cat who went to heaven”?

This is the book for you and your family. The story is about a poor painter who, in the neediest moment, still loves the cat that his maid brought home. The picture of Buddha and his compassion for sentient beings through the image of a small cat has always touched generations of readers.

elizabeth coatsworth

  • The book received the Newbery Award in 1931. Recognition for a work imbued with Eastern philosophy in a Western-style.

🙏 READ ONLINE HERE

Loving the content – Support me with a Coffee or a Cupcake

support comicqueen312.com

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/comicqueen?country.x=VN&locale.x=en_US

This entry was posted in . Bookmark the permalink.