Nhà giả kim – The alchemist. Do you love Santiago?

Nhà giả kim - The alchemist

Nhà giả kim – The alchemist – Cuốn sách làm lay động lòng người (A book makes me cry from heart)  Đã có nhiều review “Nhà giả kim” nhưng bản thân tôi vẫn muốn viết ở đây đôi dòng kỷ niệm. Cuốn sách có thể hay, có thể dở với nhiều người nhưng với tôi, […]

Con mèo trời – The cat who went to heaven. Do you love reading it?

truyện song ngữ Con mèo trời-the cat who went to heaven

Con mèo trời – The cat who went to heaven (Vietnamese-English bilingual book) A masterpiece from Elizabeth Coatsworth (Newbery Award winner, 1931) Bạn muốn đọc truyện tiếng Anh song ngữ? Bạn yêu thích truyện thiếu nhi kinh điển? Bạn thích một cuốn sách tiếng Việt, và là sách song ngữ với văn phong chuẩn? Bạn […]